نسخه ی جدید از سری بازی های محبوب ماجراجویی و نقش آفرینی Broken Sword که طرفداران خاص خود را دارد.این نسخه از بازی تحت عنوان فرشته مرگ و با داستانی جدید عرضه شده است .

سازنده : كمپانی Revolution Soft.

ناشر : كمپانی THQ

تاریخ انتشار : Sep 15, 2006

http://rapidshare.com/files/14053278...eph.part01.rar

http://rapidshare.com/files/14053376...eph.part02.rar

http://rapidshare.com/files/14053470...eph.part03.rar

http://rapidshare.com/files/14053564...eph.part04.rar

http://rapidshare.com/files/14053655...eph.part05.rar

http://rapidshare.com/files/14053760...eph.part06.rar

http://rapidshare.com/files/14053863...eph.part07.rar

http://rapidshare.com/files/14053965...eph.part08.rar

http://rapidshare.com/files/14054066...eph.part09.rar

http://rapidshare.com/files/14054177...eph.part10.rar

http://rapidshare.com/files/14054295...eph.part11.rar

http://rapidshare.com/files/14054406...eph.part12.rar

http://rapidshare.com/files/14054547...eph.part13.rar

http://rapidshare.com/files/14054648...eph.part14.rar

http://rapidshare.com/files/14054757...eph.part15.rar

http://rapidshare.com/files/14054868...eph.part16.rar

http://rapidshare.com/files/14054986...eph.part17.rar

http://rapidshare.com/files/14055095...eph.part18.rar

http://rapidshare.com/files/14055210...eph.part19.rar

http://rapidshare.com/files/14055325...eph.part20.rar

http://rapidshare.com/files/14055457...eph.part21.rar

http://rapidshare.com/files/14055554...eph.part22.rar

http://rapidshare.com/files/14055658...eph.part23.rar

http://rapidshare.com/files/14055773...eph.part24.rar

http://rapidshare.com/files/14055898...eph.part25.rar

http://rapidshare.com/files/14056014...eph.part26.rar

http://rapidshare.com/files/14056132...eph.part27.rar

http://rapidshare.com/files/14056247...eph.part28.rar

http://rapidshare.com/files/14056363...eph.part29.rar

http://rapidshare.com/files/14056474...eph.part30.rar

http://rapidshare.com/files/14056508...eph.part31.rar

 

password - l1nki7ch