دانلود کتاب کنترل اوگاتا
دانلود حل المسائل کنترل اتوماتیک ( دو لینک )
http://rapidshare.com/files/77211142/solution_Automatic_Control_Systems_8Ed_-_Kuo_and_Golnaraghi_-_Solutions_Manual.pdf