انتشارات Orchard Publications و For Dummies کتابهای فوق العاده ای برای رشته مهندسی برق دارن که ویژگی منحصر به فرد اون، آموزش دروس رشته مهندسی برق به همراه کاربرد اون در نرم افزار MatLAB هست. این مجموعه ها واقعاً جزء بهترین ها می باشد که دانلود تمامی عناوین رو به دوستان پیشنهاد می کنیم.

پسورد کلیه فایلها http://eeesoftware.blogfa.com می باشد

 

Electronics For Dummies

دانلود

 

Electronics Projects For Dummies

دانلود

 

Solar Power Your Home For Dummies

دانلود

 

Wiring Your Digital Home For Dummies

دانلود

 

C for Dummies

دانلود

 

C++ For Dummies

دانلود

 

Circuit Analysis I with MATLAB Applications

دانلود

 

Circuit Analysis II with MATLAB Applications

دانلود

 

Signals and Systems with MATLAB Computing and Simulink Modeling

دانلود

 

Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications

دانلود

 

NETWORKS - Design and Management

دانلود

 

Numerical Analysis Using MATLAB and Excel

دانلود

 

Mathematics for Business, Science, and Technolofy with MATLAB and Excel Computing

دانلود

 

Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling and Introduction to CPLDs and FPGAs

دانلود

 

Introduction to Simulink with Engineering Applications