برای اجرای ترینر اول ترینر را از حالت زیپ خارج کنید بعد ترینر رو در محلی که بازی رونصب کردید کپی کنید و اجرا کنید و دکمه info را بزنید تا دستور عمل های ترینر نمایش داده شود