...
برای اجرای ترینر اول ترینر را از حالت زیپ خارج کنید و دکمه Lunch از روی ترینر بزنید و بعد یک پنجر باز میشه
از توی اون بر روی آیکون بازیتون کلیک کنید